Pan-Optika Kft.

Menu
HU DE EN

Szolgáltatásaink Adatkezelési tájékoztató

Pan-Optika
Adatkezelési tájékoztató
2018. május 25.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hatálybalépés kelte: 2018. május 25.

 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Pan-Optika Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Hátsókapu 8. Fsz./7
Fióktelep: Nincs
Adószám: 11125523-2-08
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság.
E-mail cím: panoptikakft@gmail.com
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Erdei Szabolcs, +36 99 340422, panoptikakft@gmail.com

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

A jelen adatkezelési tájékoztató célja („Adatkezelési tájékoztató”), hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy Optikánkban történő vásárlás során, illetve szolgáltatásainak igénybevétele során milyen személyes adatait, hogyan és mire gyűjtjük, használjuk fel és miként biztosítjuk személyes adatai védelmét. Optikánk elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és megóvása érdekében. Jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, az Optikánk, mint adatkezelő elérhetőségeit, az általunk kezelt személyes adatai körét, az általunk kezelt személyes adatok kezelésének célját, azok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját és időtartamát, az adatvédelem és adatbiztonsági követelményeket, valamint a személyes adatai védelmében Önt megillető jogokat és jogérvényesítési módokat.

Mit jelent a személyes adat?
A személyes adat olyan, Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: családi - és utóneve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, kora, neme, Önről készült fénykép, az Ön szemészeti vizsgálatának eredménye (ez utóbbi pedig már az ún. személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adat).

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Optikánk fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben Optikánk szolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, a hatályos adatkezelési tájékoztatót Optikánkban kifüggesztjük, illetve azt a weboldalunkon is közzétesszük, valamint amennyiben az e-mail címét részünkre megadta, úgy az Ön által megadott e-mail címre elküldjük. Ahhoz, hogy az esetleges változásokról, illetve módosításról tudomást szerezzen ajánlott Optikánkban a kifüggesztések, módosításokról szóló tájékoztatások ellenőrzése, illetve Optikánk weboldalának rendszeres látogatása, és megadott e-mail postafiókjának rendszeres ellenőrzése.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

Optikánk által történő adatkezelés a jogszabályoknak való megfelelés, illetve annak érdekében történik, hogy Optikánk az Ön részére az Ön által igényelt szolgáltatást teljesíteni tudja (pl. kontaktlencsét, szemüveget vagy napszemüveget vásárolhasson, szemvizsgálaton, ill. látásvizsgálaton vegyen részt, stb.), néhány esetekben pedig adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapszik (pl. amikor hírlevelünkre feliratkozik).

Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál, mely fontos információkkal szolgál arról, hogy milyen tevékenységeink során gyűjtjük az Ön személyes adatait, valamint milyen típusú adatokat gyűjtünk ezekkel összefüggésben, illetve azokat miért használjuk fel, mi az adatkezelésünk jogalapja, valamint meddig tároljuk személyes adatait az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatban.

1. VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK KEZELÉSE

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Optikánkban történő vásárlás, ill. megrendelések felvétele, feldolgozása és az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételének dokumentálása. Vásárlásról, illetve a szolgáltatás igénybevételéről számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, Optikánkat érintő számviteli kötelezettségek teljesítése.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megrendelésre, ill. szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele. A megrendeléshez, ill. szolgáltatás igénybevételéhez kötelező a fenti adatok megadása, amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megrendelését feldolgozni, ill. az általunk nyújtott szolgáltatást nem tudja igénybe venni. Amennyiben a számlázáshoz szükséges, jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy a vásárlásáról, ill. szolgáltatás igénybevételéről az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével továbbra is megőrizzük, vagy az Ön kérésére törlésre kerülnek.

2. LÁTÁSVIZSGÁLATI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Optikánk által nyújtott látásvizsgálati szolgáltatások igénybevétele érdekében és a látásvizsgálat során anamnézis felállítása érdekében, összhangban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény II. fejezetének adatkezelés céljára vonatkozó rendelkezéseivel.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az egészségügyi vizsgálat elvégzéséhez az egyes adatok megadása jogszabály alapján kötelező, valamint az általunk nyújtott látásvizsgálati szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, így amennyiben azokat vizsgálat előtt nem adja meg részünkre, úgy a látásvizsgálatot Optikánk nem tudja elvégezni. Amennyiben az e-mail címét, ill. telefonszámát nem adja meg részünkre, úgy az Önnel való kapcsolattartás nem megfelelően történhet meg.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével továbbra is megőrizzük, vagy az Ön kérésére megsemmisítésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek azon egészségügyi dokumentációk, melynek tudományos jelentősége van, ezeket ugyanis az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján ezen idő elteltével át kell adni az illetékes levéltárnak.

3. SZEMVIZSGÁLATI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Optikánk által nyújtott szemvizsgálati szolgáltatások, azaz szemészeti betegségek felderítése (pl. szürkehályog, zöldhályog szűrése, szemfenéki eltérések stb.) igénybevétele érdekében, és a szemvizsgálat során anamnézis felállítása érdekében, összhangban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény II. fejezetének adatkezelés céljára vonatkozó rendelkezéseivel.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az egészségügyi vizsgálat elvégzéséhez az egyes adatok megadása jogszabály alapján kötelező, valamint az általunk nyújtott szemvizsgálati szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, így amennyiben azokat vizsgálat előtt nem adja meg részünkre, úgy a szemvizsgálatot Optikánk nem tudja elvégezni. Amennyiben az e-mail címét ill. telefonszámát nem adja meg részünkre úgy az Önnel való kapcsolattartás nem megfelelően történhet meg.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével továbbra is megőrizzük, vagy az Ön kérésére megsemmisítésre kerülnek. Ez alól kivételt képeznek azon egészségügyi dokumentációk, melyeknek tudományos jelentősége van, ezeket ugyanis azt az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján ezen idő elteltével át kell adni az illetékes levéltárnak.

4. VÉNY KIÁLLÍTÁSA

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Amennyiben Optikánk által nyújtott látásvizsgálat, ill. szemvizsgálat eredményeképpen az Ön számára orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (receptköteles gyógyszer) vagy ilyen gyógyászati segédeszköz szükséges, a vonatkozó vény kiállítása céljából.
 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A vény kiállításához ezen adatok megadása jogszabály rendelkezései alapján kötelező, így a vény kiállításának feltétele ezen adatok megadása, amennyiben ezen adatokat nem adja meg részünkre, úgy az Ön számára vényt nem tudunk kiállítani.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével továbbra is megőrizzük, vagy az Ön kérésére megsemmisítésre kerülnek.

5. TALÁLT TÁRGYAK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Optikánkban hagyott talált tárgyak kezelése, a tulajdonos értesítése.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben az adatok megadása nem történik meg, úgy Optikánk nem tudja teljesíteni jogszabályi kötelezettségét, és a talált tárgy tulajdonosát felkutatni, ill. az erre vonatkozó lépéseket megtenni.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével továbbra is megőrizzük, vagy az Ön kérésére törlésre kerülnek. 


6. PANASZKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Optikánk által kínált termékekkel kapcsolatban, ill. Optikánk által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerül vásárlói panaszok, kifogások kezelése, azok kivizsgálása, fogyasztói jogainak érvényesítésének biztosítása érdekében, ill. kapcsolódó eljárások céljából. 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljes körűen tudja gyakorolni, Optikánk a vonatkozó panaszt adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudja kivizsgálni, ill. annak eleget tenni.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével továbbra is megőrizzük, vagy az Ön kérésére törlésre kerülnek.


7. POSTAI ÉS ONLINE HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Postai és elektronikus direkt marketing üzenetek küldése az Ön számára Optikánk részéről, annak érdekében, hogy testreszabott (pl. életkori változások miatt) ajánlatokkal keressük meg Önt, marketing ajánlatokat küldhessünk az Ön részére szolgáltatásainkkal, akcióinkkal, nyereményjátékainkkal, promócióinkkal, újdonságainkkal kapcsolatban. Hírlevél küldése az Ön részére.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ill. személyre szabott ajánlatokat küldeni.

Adatok törlésének módja: Amennyiben leiratkozik hírlevelünkről, ill. nem kér már többé marketing célú megkereséseket, úgy a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. TILALMI LISTÁS ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Amennyiben Ön leiratkozik hírlevél szolgáltatásunkról vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni tőlünk, a leiratkozási igény kinyilvánítása után Optikánk köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdése (DM törvény) alapján. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi, vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplőknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérő, vagy a megrendelést leadók adataitól.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megtartása jogszabályi kötelezettségen alapul, azokkal az Optikánk már rendelkezik, így Önnek nem kell megadnia adatokat.

Adatok törlésének módja: Azt Ön bármikor ingyenesen kérheti, az panoptikakft@gmail.com e-mail címre írott kérelemmel, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségein az Optikánknak.

KISKORÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

Optikánk által kiskorú személyek részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a kiskorú személyes és egészségügyi adatainak megadására a kiskorú személy törvényes képviselője köteles az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 13. § e) pontja alapján.

Az Optikánk által nyújtott direkt marketing üzenetek és hírlevél küldéséhez a 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá. Amennyiben a gyermek a 16. életévét nem töltötte be, ebben az esetben a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges ezen esetekben.

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Optikánk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes és egészségügyi (személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatainak) biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. Optikánk ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok, így például - de nem kizárólagosan - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendeletérvényre juttatásához szükségesek. a GDPR 32. cikkének megfelelően.

Optikánk a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:
• az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé,
• elektronikus úton tárolt adatai esetében SSL titkosítást használunk az adatok kezeléséhez,
• az adatok kezelésénél Optikánk https protokollt használ, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál Ön és a szerver,
• a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat,
• biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolható legyen,
• védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk,
• az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk,
• biztonsági intézkedéseinket rendszeresen teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Az Ön Optikánk által kezelt személyes adataihoz az Optikánk szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső szabályzatok szerint: a cég alkalmazásában lévő szemorvos, optometrista, látszerész, illetve cégünk belső használatú szoftverét fejlesztő-karbantartó informatikus/rendszergazda.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Optikánk a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Optikánk (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatfeldolgozók: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján adatfeldolgozóknak kerülnek átadásra, ezen felül adatai az alábbi körben kerülhetnek átadásra.

VÁSÁRLÁS, MEGRENDELÉS, SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS KAPCSÁN

Amennyiben a vásárlás során, ill. megrendelés során szállítást kért, akkor ezen adatokat átadjuk a szerződött futárszolgálatunk számára. A számlát, ill. azon szereplő adatokat átadjuk könyvelőnk számára, Optikánkat terhelő jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. Tájékoztatjuk, hogy a bankkártyás, ill. egészségpénztári kártyás fizetés esetén a tranzakció összege, dátuma, azonosítója, időpontja Optikánk szolgáltató bankja, ill. az egészségpénztár felé kerül továbbításra. Ilyen esetben Optikánk szolgáltató bankja, ill. az egészségpénztár kezeli a kártyás fizetési azonosító adatokat is. Tranzakciós bizonylatot Optikánk papír alapon az 1. Vásárlás, megrendelés részben foglaltak szerint kezeli.

LÁTÁSVIZSGÁLAT, SZEMVIZSGÁLAT, VÉNY KIÁLLÍTÁSA KAPCSÁN

Amennyiben elektronikus úton történik az adattárolás, úgy a rendszerben tárolt egészségügyi adatok esetében esetleg a felhő szolgáltató, szerver szolgáltató, rendszergazda részére kerülhetnek továbbításra. Valamint törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, ill. hatósági vagy bírósági felhívásra, közhatalmi szervek részére.

PANASZKEZELÉS ESETÉN

Vonatkozó eljárás kezdeményezése esetén az illetékes békéltető testület részére, egészségügyi, ill. fogyasztóvédelmi felügyeleti hatóság részére, egyéb közhatalmi szerv, ill. bíróság részére.

TALÁLT TÁRGYAK ESETÉN

Amennyiben a talált tárgyért a tulajdonosa nem jelentkezik, úgy azt az Optikánk székhelye szerint illetékes jegyző részére adjuk át, ill. amennyiben 3 hónapon belül nem jelentkezik érte senki úgy értékesítésre kerül.

HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING

Az Optikánk a hírlevélre feliratkozók adatait az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át.

TILALMI LISTA

Optikánk a tilalmi listán kezelt adatokat nem adja át senki részére.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.
Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból: nincs ilyen.

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt az Optikánk által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
1. Hozzáféréshez való jog
2. Helyesbítés joga
3. Törléshez való jog
4. Adatkezelés korlátozásához való jog
5. Adathordozáshoz való jog
6. Tiltakozás joga
7. Hozzájárulás visszavonásának joga
8. Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérhet arról, hogy Optikánk milyen adatokat kezel Önről, ezen adatok a személyes adatok mely kategóriájába tartoznak, ezeket milyen célból kezeljük és meddig, kinek adjuk át (címzettek kategóriája, ideértve különösen a nem Európai Uniós tagállami címzetteket). Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

2. HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az Optikánk által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra tekintettel, azon adatok esetében, ahol az adatkezelés jogalapja ezen szolgáltatással összefügg, úgy a GDPR 17. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontja alapján a törléshez való jog nem gyakorolható.

Egyéb esetekben Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
- Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
- a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
- közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben Optikánk nyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

4. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:
- Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
- az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- minekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
- ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön - kérésére - megkaphatja.

5. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján Optikánk továbbítsa az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

6. TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése Optikánk jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Optikánk profilalkotást nem végez. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSÉNEK JOGA

Ön az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 24. § rendelkezései alapján jogosult arra, hogy az Önről készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait megismerje, azokról tájékoztatást kérjen, azokba - akár meghatalmazottja útján - betekintsen, azokról másolatot készítsen vagy saját költségére másolatot kapjon, egészségügyi adatairól összefoglaló vagy kivonatos véleményt kapjon. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Ön által pontatlannak vélt adatai kiegészítését, kijavítását kérje, ill. kezdeményezze. Figyelemmel arra is, hogy a vonatkozó jogszabály alapján az Ön tájékoztatását körültekintően, szükség szerint fokozatosan, az Ön állapotára és körülményeire tekintettel kell végeznünk. Kiskorú személy - illetve cselekvőképtelen személy - ezen jogát a törvényes képviselője gyakorolhatja főszabály szerint.

OPTIKÁNK ELJÁRÁSA A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKLBEN

Optikánk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagyszámú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.


Önt a személyes adatainak Optikánk részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:
1. Panaszjog
2. Bírósági jogorvoslathoz való jog
3. Kártérítéshez való jog

A Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

1. PANASZJOG

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

2. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon:
• a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen
• abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről
• a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.

A felügyeleti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, Optikánk ellen a per megindítható az Optikánk székhelye szerinti bíróság vagy az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

3. KÁRTÉRÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől (Optikánk) vagy az adatfeldolgozótól. Optikánk, ill. az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az ilyen perek megindíthatók az Optikánk székhelye szerinti bíróság, ill. az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Optikánk az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE-GDPR- (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény”)
3. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
4. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)
5. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről („Eütv.”)
6. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
7. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
8. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
9. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
10. 10/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
11. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
12. 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ

Az Ön részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Ön jogainak biztosításában az Optikánk adatvédelemért felelős, kijelölt kapcsolattartója nyújt segítséget a panoptikakft@gmail.com e-mail címen vagy a +36 99 340 422-es telefonszámon keresztül hétfőtől péntekig, 9 és 17 óra között. Adatvédelmi tisztviselő neve: Erdei Szabolcs.

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.
Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg a panoptikakft@gmail.com e-mail címre.

Sopron, 2018.05.25.
Pan-Optika Kft.
 

Blog